• Năm học 2019-2020, học sinh thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ làm 4 bài thi, gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử. Bởi vậy, cách tính điểm xét tuyển của thí sinh cũng có sự khác biệt so với những năm trước đây.
    Bạn đọc quan tâm