• DNTH: Đồn Vạn Điểm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam Nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (CAND) Việt Nam, hình ảnh người chiến sĩ CAND lại được tái hiện trong công tác bảo vệ sự an toàn trong xã hội, các chiến sĩ CAND đã nhiều lần lập công, thể hiện được tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm vì sự an toàn tuyệt đối của mọi người.
    Làm theo tấm gương bác