Kiều bào khắp thế giới về dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ

2018-12-27 16:14:54 admin

Sáng 27/12, đại diện kiều bào tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài Người tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Nghệ An.


Đại sứ Lương Thanh Nghị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là đoàn đại biểu về tham dự Hội nghị Kết nối kiều bào với địa phương tại Nghệ An. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho kiều bào sự quan tâm đặc biệt và đã đặt cơ sở cho việc hình thành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào trong hơn nửa thế kỷ qua. 

Đây là đoàn đại biểu về tham dự Hội nghị Kết nối kiều bào với địa phương tại Nghệ An. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho kiều bào sự quan tâm đặc biệt và đã đặt cơ sở cho việc hình thành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào trong hơn nửa thế kỷ qua. 

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, kế thừa và phát triển tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và thực hiện lời dạy của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn coi kiều bào là một bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước ta với các nước, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại lễ dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, tỉnh Nghệ An và đại diện kiều bào tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; đồng thời nguyện luôn thắt chặt tình đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển./.

Hội nghị kết nối kiều bào với các địa phương diễn ra tại Nghệ An và Hà Tĩnh từ ngày 26-29/12. Hội nghị có chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng quê hương hội nhập và phát triển” nhằm truyền tải sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các địa phương đối với nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, chính sách trọng dụng đối với doanh nhân trí thức kiều bào nói riêng và cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung.

Hội nghị sẽ tạo diễn đàn kết nối các hội với hội, hội với địa phương và các địa phương với nhau, thúc đẩy đóng góp của Việt kiều một số địa phương; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với địa phương trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tạo sự gắn bó hơn nữa giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với trong nước. 

 

 

 

Vũ Phong

 Chinhphu.vn